Newsletter
5/5
 Kalendár podujatí
QR code
  •  


Výsledky - žiačky - Kraj


Propozície
KRAJSKÉ kolo vo volejbale žiačok SŠ
Usporiadateľ Centrum voľného času Hutnícka 18, SNV
Riaditeľ súťažePhDr. Ľubica Šefčíková
Hlavný rozhodcaIng.Ivan Hudák
Dátum 27-04-17
Kategórie chlapci  narodení 1.1. 1997 a mladší
Miesto Športová hala, Za Hornádom SNV
Zraz 8,00 -8,30 hod - prezentácia
8,30 hod - porada a žrabovanie do skupin
Začiatok 9,00 hod
Predpis :hrá sa v skupine každý s každým
podľa pravidiel  volejbalu a týchto  propozícií
súpiska potvrdená riaditeľom školy
priniesť kartu poistenca
Podmienka :družstvo tvorí 12 hráčok a dvaja vedúci
Úhradacestovné hradí OÚ Košice
Upozornenieza osobné veci  je zodpovedný vedúci družstva
Rôzne  za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca škola. 
Ukončenie:15,00 hod
víťazi obdržia poháre a  diplomy 
Informácie Z. Košová,  0911 307 468