5/5
 Kalendár podujatí
QR code
  •  

Výsledky
Kategória C
 
Pozvánky
kat. Ckat. Dkat. E


Okresný úrad Košice – odbor školstva , Zádielska 1, 040 78 KOŠICE
Okresná komisia Biologickej olympiády v Spišskej Novej Vsi
Centrum voľného času Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves
 
Pokyny k organizovaniu 51. ročníka okresného kola Biologickej olympiády kat. C, D,E
 
Vyhodnotenie školského kola ( I. ) BiO- kat. C ( 8.- 9. roč. ZŠ a 4. roč. OG )
podľa priloženej záväznej prihlášky  súťažiaceho  je potrebné odoslať  v termíne do
31. januára 2017 na e-mail: cvcsnv@azet.sk
Okresné kolo sa uskutoční dňa 16.  februára 2017.
 
Vyhodnotenie školského kola ( I. ) BiO- kat. D ( 6.- 7. roč. ZŠ a 2.-3. roč. OG )
podľa priloženej záväznej prihlášky  súťažiaceho  je potrebné odoslať v termíne do
5. apríla 2017 na e-mail: cvcsnv@azet.sk
Okresné kolo sa uskutoční dňa 25. apríla  2017 .
 
Vyhodnotenie školského kola ( I. ) BiO- kat. E ( 5.- 9. roč. ZŠ )
podľa  priloženej záväznej prihlášky  súťažiaceho  je potrebné odoslať v termíne do
6. marca 2017 na e-mail: cvcsnv@azet.sk
Okresné kolo sa uskutoční dňa 29. marca 2017.
 
K výsledkovej listine Biologickej olympiády kat. C a D je potrebné priložiť:
  1. písomný komentár ( správu ) k posteru ( max. 3- 5 strán )
  2. praktické úlohy šk. kola z botaniky a zoológie
 
Na základe hodnotenia školského kola vybraní účastníci budú do okresného kola pozvaní osobitnou pozvánkou.
 
PhDr. Ľubica Šefčíková
riaditeľka CVČ ADAM


Prihláška