5/5
 Kalendár podujatí
QR code
  •  

Výsledky
Z5Z9Okresný úrad Košice – odbor školstva , Zádielska 1, 040 78 KOŠICE
Centrum voľného času Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
Okresná komisia Matematickej olympiády v Spišskej Novej Vsi

           
                                            
 
P O Z V Á N K A
 
Centrum voľného času a Okresná komisia Matematickej olympiády
Vás pozýva
na okresné kolo Matematickej olympiády,
ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2017  /utorok/
 
v  zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám.1, Spišská Nová Ves.
 
Program:  8,00 - 8,45             prezentácia súťažiacich
                                        8,45                      otvorenie súťaže a  organizačné pokyny
                 9,00 -  11,00         priebeh súťaže – kat. Z5
                 9,00 -  13,00         priebeh súťaže – kat. Z9
 
Poznámka:    Súťažiaci si prinesú rysovacie pomôcky.  Počas súťaže nie je dovolené    
                        používať žiadne elektronické prístroje ani písomné materiály.
Cestovné:      bude uhradené po zaslaní spiatočných cestovných lístkov
 
                                               
             Mgr. Ivona Romanová                                                         PhDr. Ľubica Šefčíková
                predseda OkK MO                                                                   riaditeľka CVČ