Newsletter
3/5
 Kalendár podujatí
QR code
  •  

okresné kolo v basketbale žiakov SŠ
Usporiadateľ Centrum voľného času Hutnícka 18, SNV
Riaditeľ súťažePhDr. Ľubica Šefčíková
Hlavný rozhodcaMgr. Roman Štrauch
Dátum 31.1.2017 chlapci/utorok/
1.2.2017 dievčatá /streda/
Kategórie chlapci a dievčatá narodení 1.1. 1997 a mladší
Miesto telocvične Hotelovej akadémie a SOŠ ekonomickej
Zraz 7,30 hod
Žrebovaniepodľa propozícií
Začiatok 8,00 hod
Podmienkydružstvá hrajú každý s každým v skupine
hrá sa podľa platných pravidiel basketbalu
súpiska potvrdená riaditeľom školy
Loptapriniesť kartu poistenca
chlapci veľkosť č. 7, dievčatá veľkosť č. 6
Hrací časch - 2x10 min, d- 2x8 min
Výstrojdružstvo musí mať dve sady dresov rôznej farby
Úhradacestovné hradí OÚ Košice
Upozornenieza osobné veci počas turnaja je zodpovedný vedúci družstva
Rôzne  Za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca škola. 
víťazi obdržia diplomy a poháre
Fináleo 1.-6. miesto sa odohrá v telocvični HA
Informácie Z. Košová,  0911 307 468