Newsletter
5/5
 Kalendár podujatí
QR code
  •  


 
Okresné kolo v hádzanej chlapcov a dievčat SŠ
Usporiadateľ Centrum voľného času Hutnícka 18, SNV
Riaditeľ súťažePhDr. Ľubica Šefčíková
Hlavný rozhodca Mgr. Valter Kirol
Dátum 28.3.2017 chlapci
29.3.2017 dievčatá
Kategórie chlapci a dievčatá narodení 1.1. 1997 a mladší
Miesto CH - Športová hala, D - FIT house, SNV
Zraz 7,30 hod
Žrebovaniepriamo na mieste podľa propozícií
Začiatok 8,00 hod
Podmienkydružstvá hrajú každý s každým v skupine
hrá sa podľa platných pravidiel hádzanej a tohto predpisu
súpiska potvrdená riaditeľom školy
priniesť kartu poistenca
Výstrojdružstvo musí mať dve sady dresov rôznej farby
Úhradacestovné hradí OÚ Košice
Upozornenieza osobné veci počas turnaja je zodpovedný vedúci družstva
Rôzne  za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca škola. 
víťazi obdržia diplomy a poháre
Finálesa odohrá na mieste podľa propozícií
Informácie Z. Košová,  0911 307 468