Newsletter
5/5
 Kalendár podujatí
QR code
  •  


okresné kolo vo volejbale žiakov SŠ
Usporiadateľ Centrum voľného času Hutnícka 18, SNV
Riaditeľ súťažePhDr. Ľubica Šefčíková
Hlavný rozhodcaMgr. Eva Fabianová
Dátum 1.3.2017 streda - chlapci
2.3.2017 štvrtok - dievčatá
Kategórie chlapci a dievčatá narodení 1.1. 1997 a mladší
Miesto telocvične Hotelovej akadémie a SOŠ ekonomickej
Zraz 7,30 hod
Žrebovaniepodľa propozícií
Začiatok 8,00 hod
Podmienkydružstvá hrajú každý s každým v skupine
hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu a tohto predpisu
súpiska potvrdená riaditeľom školy
priniesť kartu poistenca
Výstrojdružstvo musí mať dve sady dresov rôznej farby
Úhradacestovné hradí OÚ Košice
Upozornenieza osobné veci počas turnaja je zodpovedný vedúci družstva
Rôzne  Za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca škola. 
víťazi obdržia diplomy a poháre
Fináleo 1.-4.miesto sa odohrá na SOŠ ekonomickej, o 5.-6.miesto na HA
Informácie Z. Košová,  0911 307 468