Kalendár podujatí
História CVČ
Centrum voľného času  v Spišskej Novej Vsi prešlo za viac ako 60 rokov  mnohými zmenami v histórii  jeho činnosti.
Dňa 6.júna 1953 bol slávnostne otvorený Okresný dom pionierov a mládeže na ulici
 g. Svobodu č. 2 v Spišskej Novej Vsi.
Prvým riaditeľom ODPM bol p. Štefan Staňa. Najdlhšie pôsobiacim riaditeľom ODPM bol p. Pavol Graus.
Prvé roky boli hľadaním foriem, metód a náplne práce domu. Práca v ňom prešla mnohými obsahovými a organizačnými zmenami.
Viac o našej bohatej histórii sa dočítate v nasledujúcom článku

Vitajte na našich stránkach

Centrum voľného času je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určí zriaďovateľ.

Činnosť Centra voľného času detí a mládeže vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), z vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o 
školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 
hospodárstve a stredisku odbornej praxe,z nariadenia vlády SR č.276/2010 Z.z., z Výchovného programu Centra voľného času ako aj z aktuálnych Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre tento školský rok. V ich zmysle sa CVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase.

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno -vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže. Usmerňuje rozvoj záujmov, vytvára podmienky na rozvíjanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

Centrum voľného času bude vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
Súhlasím
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.